k.ú.: 626716 - Dolní Dlužiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 893758
zahrada 41 22669
travní p. mez, stráň 26 42518
travní p. 94 285356
lesní poz 37 254672
vodní pl. rybník 1 777
vodní pl. tok přirozený 26 20903
vodní pl. tok umělý 2 1127
zast. pl. 23 13797
ostat.pl. dráha 4 591
ostat.pl. jiná plocha 4 1335
ostat.pl. mez, stráň 7 7225
ostat.pl. neplodná půda 6 2817
ostat.pl. ostat.komunikace 11 16155
ostat.pl. silnice 2 20688
ostat.pl. zeleň 1 104
Celkem KN 377 1584492
Par. KMD 377 1584492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 23
LV 53
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2009
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 19:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.