k.ú.: 626708 - Dluhonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 3045444
zahrada 241 217724
ovoc. sad 4 46352
travní p. 78 84704
lesní poz les(ne hospodář) 17 33379
lesní poz 28 37358
vodní pl. nádrž umělá 1 1281
vodní pl. tok přirozený 1 106778
zast. pl. zbořeniště 5 2463
zast. pl. 256 89359
ostat.pl. dráha 3 98710
ostat.pl. jiná plocha 94 149928
ostat.pl. manipulační pl. 66 233766
ostat.pl. ostat.komunikace 100 171372
ostat.pl. pohřeb. 1 2058
ostat.pl. silnice 10 31009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6454
ostat.pl. zeleň 4 2865
Celkem KN 1302 4361004
Par. DKM 1302 4361004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 3
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 125
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 390
spoluvlastník 772

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.02.2016 JPÚ
DKM 1:1000 30.05.2011
ZMVM 1:2000 01.07.1987 24.02.2016
Ost. 1:2880 01.12.1957 01.07.1987 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1957


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.09.2020 09:23

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.