k.ú.: 626651 - Dlouhopolsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537098 - Dlouhopolsko NUTS5 CZ0208537098
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1423945
zahrada 145 151517
ovoc. sad 9 30201
travní p. 8 11268
lesní poz 1 73728
vodní pl. rybník 11 239766
vodní pl. tok umělý 8 3761
vodní pl. zamokřená pl. 2 3053
zast. pl. zbořeniště 2 904
zast. pl. 184 97588
ostat.pl. jiná plocha 25 9587
ostat.pl. manipulační pl. 8 23284
ostat.pl. neplodná půda 7 5851
ostat.pl. ostat.komunikace 59 48919
ostat.pl. pohřeb. 1 1762
ostat.pl. silnice 19 47067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8533
ostat.pl. zeleň 4 681
Celkem KN 766 2181415
Par. KMD 766 2181415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 182
LV 210
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1841 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.