k.ú.: 626643 - Dlouhomilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 533688 - Dlouhomilov NUTS5 CZ0715533688
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2101808
zahrada 311 191245
travní p. 300 1582100
lesní poz les(ne hospodář) 9 49657
lesní poz 174 2932732
vodní pl. nádrž přírodní 6 403
vodní pl. nádrž umělá 2 1630
vodní pl. tok přirozený 19 33651
vodní pl. tok umělý 1 9618
zast. pl. zbořeniště 4 993
zast. pl. 241 74251
ostat.pl. jiná plocha 31 27011
ostat.pl. manipulační pl. 13 13966
ostat.pl. neplodná půda 172 121804
ostat.pl. ostat.komunikace 137 108439
ostat.pl. pohřeb. 2 1172
ostat.pl. silnice 7 53106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3523
Celkem KN 1665 7307109
Par. KMD 1665 7307109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 266
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1886 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 23:28

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.