k.ú.: 626635 - Benkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 533688 - Dlouhomilov NUTS5 CZ0715533688
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 133706
zahrada 83 38473
travní p. 144 1458383
lesní poz 68 1329921
zast. pl. zbořeniště 4 1735
zast. pl. 70 16325
ostat.pl. jiná plocha 22 14453
ostat.pl. manipulační pl. 4 11537
ostat.pl. neplodná půda 55 48438
ostat.pl. ostat.komunikace 43 47118
ostat.pl. pohřeb. 1 931
ostat.pl. silnice 1 27964
Celkem KN 509 3128984
Par. KMD 509 3128984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 65
LV 70
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.01.2016
KM-D 1:2000 11.12.2002 28.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 02:53

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.