k.ú.: 626635 - Benkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 533688 - Dlouhomilov NUTS5 CZ0715533688
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 133706
zahrada 80 38473
travní p. 142 1456530
lesní poz 68 1329921
zast. pl. zbořeniště 4 1735
zast. pl. 71 16324
ostat.pl. jiná plocha 22 14453
ostat.pl. manipulační pl. 4 11537
ostat.pl. neplodná půda 56 50291
ostat.pl. ostat.komunikace 43 47118
ostat.pl. pohřeb. 1 931
ostat.pl. silnice 1 27964
Celkem KN 506 3128983
Par. KMD 506 3128983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 65
LV 73
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.01.2016
KM-D 1:2000 11.12.2002 28.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2019 07:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.