k.ú.: 626627 - Dlouhé Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570966 - Střezetice NUTS5 CZ0521570966
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1763540
zahrada 57 47467
travní p. 16 34262
vodní pl. nádrž umělá 2 3953
vodní pl. tok přirozený 5 5314
zast. pl. 57 29282
ostat.pl. dráha 2 6816
ostat.pl. jiná plocha 7 8843
ostat.pl. manipulační pl. 4 7803
ostat.pl. neplodná půda 4 2354
ostat.pl. ostat.komunikace 30 25976
ostat.pl. silnice 12 35904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1062
Celkem KN 319 1972576
Par. KMD 319 1972576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 57
LV 110
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2015
S-SK GS 1:2880 1840 08.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.