k.ú.: 626571 - Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568538 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0631568538
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 5500236
zahrada 190 115431
travní p. 432 1331282
lesní poz les s budovou 4 126
lesní poz 346 2937796
vodní pl. nádrž umělá 13 4621
vodní pl. rybník 41 175364
vodní pl. tok přirozený 13 19168
vodní pl. tok umělý 21 23376
vodní pl. zamokřená pl. 1 3236
zast. pl. společný dvůr 2 481
zast. pl. zbořeniště 7 1927
zast. pl. 263 81184
ostat.pl. dráha 24 26436
ostat.pl. jiná plocha 147 50901
ostat.pl. manipulační pl. 44 81829
ostat.pl. neplodná půda 185 170800
ostat.pl. ostat.komunikace 304 205119
ostat.pl. pohřeb. 1 719
ostat.pl. silnice 20 75246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 836
ostat.pl. zeleň 3 873
Celkem KN 2431 10806987
Par. KMD 2431 10806987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 252
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 370
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 12:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.