k.ú.: 626571 - Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568538 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0631568538
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 5500236
zahrada 191 115352
travní p. 434 1331282
lesní poz les s budovou 4 126
lesní poz 346 2937796
vodní pl. nádrž umělá 13 4621
vodní pl. rybník 41 175352
vodní pl. tok přirozený 13 19168
vodní pl. tok umělý 21 23376
vodní pl. zamokřená pl. 1 3236
zast. pl. společný dvůr 2 481
zast. pl. zbořeniště 7 1927
zast. pl. 267 81217
ostat.pl. dráha 24 26436
ostat.pl. jiná plocha 147 50960
ostat.pl. manipulační pl. 44 81829
ostat.pl. neplodná půda 186 170800
ostat.pl. ostat.komunikace 304 205119
ostat.pl. pohřeb. 1 719
ostat.pl. silnice 20 75246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 836
ostat.pl. zeleň 3 873
Celkem KN 2441 10806988
Par. KMD 2441 10806988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.used 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 255
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 376
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 02:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.