k.ú.: 626562 - Platoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2278
zahrada 11 7672
travní p. 105 1073872
lesní poz 60 1078346
vodní pl. tok přirozený 1 184
zast. pl. zbořeniště 1 621
zast. pl. 26 8945
ostat.pl. jiná plocha 26 16850
ostat.pl. neplodná půda 109 113350
ostat.pl. ostat.komunikace 17 35725
Celkem KN 358 2337843
Par. KMD 358 2337843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 42
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1837 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.