k.ú.: 626546 - Janovice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 38601
zahrada 43 20439
ovoc. sad 4 2671
travní p. 101 776840
lesní poz 59 395241
vodní pl. nádrž přírodní 1 849
vodní pl. nádrž umělá 1 1367
vodní pl. tok přirozený 1 297
vodní pl. zamokřená pl. 1 1162
zast. pl. 29 10128
ostat.pl. jiná plocha 23 78584
ostat.pl. neplodná půda 76 98916
ostat.pl. ostat.komunikace 13 30714
ostat.pl. zeleň 4 829
Celkem KN 363 1456638
Par. KMD 363 1456638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 29
LV 57
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2019 21:48

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.