k.ú.: 626520 - Bohdašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 383408
zahrada 57 47883
ovoc. sad 7 10055
travní p. 194 972043
lesní poz 103 1630526
vodní pl. tok přirozený 4 53430
vodní pl. tok umělý 4 2043
zast. pl. zbořeniště 4 1268
zast. pl. 60 17493
ostat.pl. jiná plocha 15 37053
ostat.pl. manipulační pl. 3 5911
ostat.pl. neplodná půda 166 123828
ostat.pl. ostat.komunikace 34 22095
ostat.pl. silnice 24 47939
Celkem KN 712 3354975
Par. KMD 712 3354975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 60
LV 84
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1837 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.09.2020 04:53

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.