k.ú.: 626503 - Dlouhá Třebová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548014 - Dlouhá Třebová NUTS5 CZ0534548014
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 3876061
zahrada 477 433702
travní p. 551 2175955
lesní poz 207 3072192
vodní pl. nádrž přírodní 1 6738
vodní pl. tok přirozený 34 75081
vodní pl. tok umělý 8 3998
vodní pl. zamokřená pl. 3 1064
zast. pl. společný dvůr 2 62
zast. pl. zbořeniště 5 825
zast. pl. 551 131750
ostat.pl. dráha 21 120379
ostat.pl. jiná plocha 314 168970
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 707
ostat.pl. manipulační pl. 23 30514
ostat.pl. neplodná půda 25 15647
ostat.pl. ostat.komunikace 283 214743
ostat.pl. pohřeb. 1 3345
ostat.pl. silnice 9 99562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5686
ostat.pl. zeleň 3 742
Celkem KN 2903 10437723
Par. DKM 2903 10437723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 387
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 547
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 12
Celkem JED 56
LV 705
spoluvlastník 995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2003
ZMVM 1:1000 31.12.1991 10.12.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 01.06.2020 19:15

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.