k.ú.: 626490 - Dlouhá Stráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551708 - Dlouhá Stráň NUTS5 CZ0801551708
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 737921
zahrada 43 19498
travní p. 222 618765
lesní poz 78 379746
vodní pl. nádrž umělá 4 238510
vodní pl. tok přirozený 27 10559
vodní pl. tok umělý 15 14233
vodní pl. zamokřená pl. 18 16567
zast. pl. společný dvůr 2 174
zast. pl. zbořeniště 8 1236
zast. pl. 80 22474
ostat.pl. jiná plocha 66 31316
ostat.pl. manipulační pl. 9 9720
ostat.pl. neplodná půda 57 23491
ostat.pl. ostat.komunikace 66 42713
ostat.pl. pohřeb. 1 400
ostat.pl. silnice 35 54518
ostat.pl. zeleň 1 274
Celkem KN 790 2222115
Par. KMD 790 2222115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 80
LV 102
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 03.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.