k.ú.: 626465 - Křivá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501476 - Dlouhá Loučka NUTS5 CZ0712501476
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 6282
zahrada 48 47430
ovoc. sad 5 19349
travní p. 104 1297062
lesní poz les s budovou 3 120
lesní poz 47 1334919
vodní pl. tok přirozený 3 17074
zast. pl. zbořeniště 2 1222
zast. pl. 50 17463
ostat.pl. jiná plocha 14 6217
ostat.pl. manipulační pl. 2 3672
ostat.pl. neplodná půda 20 29987
ostat.pl. ostat.komunikace 45 62694
ostat.pl. pohřeb. 1 1729
ostat.pl. silnice 4 38742
ostat.pl. zeleň 47 141321
Celkem KN 398 3025283
Par. DKM 398 3025283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 53
LV 72
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2015
DKM-KPÚ 01.11.2010 1:1000 12.11.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 18.09.2020 09:10

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.