k.ú.: 626422 - Dlouhá Lomnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 134012
zahrada 39 19060
travní p. mez, stráň 10 14321
travní p. 157 4494029
lesní poz les(ne hospodář) 182 6240686
lesní poz 16 109875
vodní pl. nádrž umělá 6 17955
vodní pl. rybník 2 98438
vodní pl. tok přirozený 6 48462
vodní pl. tok umělý 33 37543
vodní pl. zamokřená pl. 29 58401
zast. pl. zbořeniště 7 1916
zast. pl. 106 46520
ostat.pl. jiná plocha 74 79719
ostat.pl. manipulační pl. 32 82262
ostat.pl. neplodná půda 92 42231
ostat.pl. ostat.komunikace 98 98993
ostat.pl. silnice 12 67215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2716
ostat.pl. zeleň 10 894
Celkem KN 923 11695248
Par. DKM 407 6006077
Par. KMD 516 5689171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 103
LV 104
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.06.2020 1:1000 18.06.2020 *) KoPÚ
KMD 1:1000 29.05.2014
S-SK GS 1:2880 1842 29.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.09.2020 15:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.