k.ú.: 626392 - Dlouhá Lhota u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513504 - Dlouhá Lhota NUTS5 CZ020B513504
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 843 4975570
zahrada 157 106559
ovoc. sad 2 5856
travní p. 358 422091
lesní poz 24 1189407
vodní pl. nádrž umělá 2 500
vodní pl. rybník 5 39835
vodní pl. tok přirozený 61 14590
vodní pl. tok umělý 28 3876
zast. pl. společný dvůr 5 2680
zast. pl. zbořeniště 4 1156
zast. pl. 268 103037
ostat.pl. jiná plocha 233 201407
ostat.pl. manipulační pl. 53 74263
ostat.pl. neplodná půda 71 28852
ostat.pl. ost.dopravní pl. 56 145522
ostat.pl. ostat.komunikace 152 133224
ostat.pl. pohřeb. 2 1634
ostat.pl. silnice 84 142678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1436
Celkem KN 2410 7594173
Par. KMD 2410 7594173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 243
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
Celkem JED 17
LV 420
spoluvlastník 792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 24.04.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 11:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.