k.ú.: 626392 - Dlouhá Lhota u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513504 - Dlouhá Lhota NUTS5 CZ020B513504
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 843 4976401
zahrada 156 106648
ovoc. sad 2 5856
travní p. 357 422091
lesní poz 24 1189407
vodní pl. nádrž umělá 2 500
vodní pl. rybník 5 39835
vodní pl. tok přirozený 61 14590
vodní pl. tok umělý 28 3876
zast. pl. společný dvůr 5 2680
zast. pl. zbořeniště 4 1156
zast. pl. 262 102305
ostat.pl. jiná plocha 233 201219
ostat.pl. manipulační pl. 52 74263
ostat.pl. neplodná půda 71 28852
ostat.pl. ost.dopravní pl. 56 145522
ostat.pl. ostat.komunikace 150 133224
ostat.pl. pohřeb. 2 1634
ostat.pl. silnice 84 142678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1436
Celkem KN 2399 7594173
Par. KMD 2399 7594173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 238
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
Celkem JED 17
LV 418
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 24.04.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 19:20

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.