k.ú.: 626341 - Miletice u Dlažova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556068 - Dlažov NUTS5 CZ0322556068
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 2053615
zahrada 71 61419
ovoc. sad 1 6249
travní p. 302 1054118
lesní poz 28 607311
vodní pl. nádrž umělá 9 15895
vodní pl. tok umělý 82 14306
vodní pl. zamokřená pl. 1 969
zast. pl. společný dvůr 3 1166
zast. pl. zbořeniště 1 302
zast. pl. 71 34143
ostat.pl. jiná plocha 23 8079
ostat.pl. manipulační pl. 24 36736
ostat.pl. neplodná půda 33 42830
ostat.pl. ostat.komunikace 53 60535
ostat.pl. pohřeb. 1 1469
ostat.pl. silnice 9 36091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 19259
ostat.pl. zeleň 1 69
Celkem KN 1112 4054561
Par. KMD 1112 4054561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 71
LV 153
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
KM-D 1:2000 18.05.2001 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 18.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.