k.ú.: 626333 - Dlažov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556068 - Dlažov NUTS5 CZ0322556068
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 853825
zahrada 149 118052
ovoc. sad 1 726
travní p. 348 1261902
lesní poz 14 443532
vodní pl. nádrž umělá 1 235
vodní pl. tok přirozený 2 435
vodní pl. tok umělý 22 5952
vodní pl. zamokřená pl. 2 891
zast. pl. společný dvůr 3 1014
zast. pl. zbořeniště 4 1046
zast. pl. 133 50145
ostat.pl. jiná plocha 31 30182
ostat.pl. manipulační pl. 26 29410
ostat.pl. neplodná půda 17 8739
ostat.pl. ostat.komunikace 63 58685
ostat.pl. silnice 9 28273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5864
Celkem KN 1023 2898908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 130
LV 173
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 30.12.1999
S-SK GS 1:2880 1837 30.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:01

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.