k.ú.: 626325 - Buková u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556068 - Dlažov NUTS5 CZ0322556068
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 771265
zahrada 67 39711
travní p. 76 333767
lesní poz 40 362351
vodní pl. nádrž přírodní 2 7387
vodní pl. tok přirozený 8 8443
zast. pl. 43 17628
ostat.pl. jiná plocha 7 4805
ostat.pl. manipulační pl. 10 3298
ostat.pl. neplodná půda 8 4318
ostat.pl. ostat.komunikace 36 50517
ostat.pl. silnice 4 22392
ostat.pl. zeleň 4 307
Celkem KN 392 1626189
Par. DKM 223 1216354
Par. KMD 169 409835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 40
LV 67
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009 intravilán
DKM-KPÚ 02.01.2008 1:1000 13.02.2008 *) extravilán
KM-D 1:2000 08.03.2001 07.12.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 08.03.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.