k.ú.: 626252 - Divec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569941 - Divec NUTS5 CZ0521569941
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1603134
zahrada mez, stráň 1 563
zahrada 181 116104
ovoc. sad 1 1171
travní p. 33 95643
lesní poz 24 1490861
vodní pl. nádrž umělá 2 3182
vodní pl. tok přirozený 1 1600
vodní pl. tok umělý 5 6049
zast. pl. 180 64644
ostat.pl. jiná plocha 12 10940
ostat.pl. manipulační pl. 8 22771
ostat.pl. mez, stráň 2 192
ostat.pl. ostat.komunikace 38 55314
ostat.pl. silnice 9 28263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1006
ostat.pl. zeleň 1 3683
Celkem KN 621 3505120
Par. DKM 621 3505120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 51
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 178
LV 210
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.10.2018
DKM 1:1000 20.01.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.01.2006
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.09.2020 06:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička