k.ú.: 626031 - Dětřichov u Svitav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577961 - Dětřichov NUTS5 CZ0533577961
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 5320739
zahrada 213 103040
ovoc. sad 3 10589
travní p. 416 2097320
lesní poz 251 7231498
vodní pl. nádrž umělá 4 18884
vodní pl. rybník 6 14385
vodní pl. tok přirozený 6 15746
vodní pl. tok umělý 1 1755
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 33 8698
zast. pl. 278 86886
ostat.pl. jiná plocha 179 122181
ostat.pl. manipulační pl. 79 73555
ostat.pl. neplodná půda 213 221069
ostat.pl. ostat.komunikace 307 319983
ostat.pl. pohřeb. 1 1600
ostat.pl. silnice 11 42342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2784
ostat.pl. zeleň 4 10404
Celkem KN 2169 15703486
Par. DKM 668 8535063
Par. KMD 1501 7168423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 271
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 2
Celkem JED 25
LV 300
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2014
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 29.09.2020 07:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička