k.ú.: 625931 - Osenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572829 - Dětenice NUTS5 CZ0522572829
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 640 2573269
zahrada 74 44702
ovoc. sad 8 26981
travní p. 143 410022
lesní poz 20 526024
vodní pl. nádrž přírodní 5 2541
vodní pl. tok přirozený 50 12703
zast. pl. společný dvůr 1 250
zast. pl. zbořeniště 2 584
zast. pl. 99 61813
ostat.pl. dobývací prost. 4 35318
ostat.pl. dráha 10 45578
ostat.pl. jiná plocha 63 35912
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 21
ostat.pl. manipulační pl. 9 54462
ostat.pl. neplodná půda 30 17209
ostat.pl. ostat.komunikace 99 75872
ostat.pl. pohřeb. 1 4712
ostat.pl. silnice 29 19993
ostat.pl. zeleň 3 1564
Celkem KN 1291 3949530
Par. KMD 1291 3949530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 97
byt.z. byt 42
Celkem JED 42
LV 288
spoluvlastník 667

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 14:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička