k.ú.: 625892 - Deštnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566128 - Deštnice NUTS5 CZ0424566128
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 3242412
chmelnice 21 262817
zahrada 109 56791
ovoc. sad 3 30624
travní p. 10 15397
lesní poz les(ne hospodář) 2 5849
lesní poz 69 4761825
vodní pl. nádrž přírodní 2 1212
vodní pl. rybník 5 22147
vodní pl. tok přirozený 27 28843
vodní pl. zamokřená pl. 13 26669
zast. pl. společný dvůr 10 979
zast. pl. zbořeniště 12 2769
zast. pl. 151 62549
ostat.pl. dráha 1 140763
ostat.pl. jiná plocha 124 74146
ostat.pl. manipulační pl. 27 30005
ostat.pl. neplodná půda 169 128814
ostat.pl. ostat.komunikace 95 118507
ostat.pl. pohřeb. 1 1176
ostat.pl. silnice 6 41993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16868
ostat.pl. zeleň 5 2291
Celkem KN 1239 9075446
Par. KMD 1239 9075446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 175
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2011
KM-D 1:2880 28.12.2001 30.03.2011
S-SK GS 1:2880 1843 27.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.09.2020 18:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička