k.ú.: 625876 - Deštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507377 - Jakartovice NUTS5 CZ0805507377
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 1 32004
orná půda 561 3870928
zahrada 237 141733
travní p. 367 1331760
lesní poz dobývací prost. 2 1761849
lesní poz les s budovou 3 73
lesní poz 217 2753180
vodní pl. nádrž přírodní 3 691
vodní pl. nádrž umělá 4 12533
vodní pl. rybník 2 32286
vodní pl. tok přirozený 32 64380
vodní pl. tok umělý 5 6444
vodní pl. zamokřená pl. 2 598
zast. pl. zbořeniště 54 16034
zast. pl. 270 109865
ostat.pl. dobývací prost. 2 9737
ostat.pl. dráha 4 5258
ostat.pl. jiná plocha 308 299949
ostat.pl. manipulační pl. 29 33832
ostat.pl. neplodná půda 159 89977
ostat.pl. ostat.komunikace 141 164379
ostat.pl. pohřeb. 2 1927
ostat.pl. silnice 24 82568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 13172
ostat.pl. zeleň 7 7598
Celkem KN 2460 10842755
Par. KMD 2460 10842755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 84
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 270
LV 315
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.04.2010 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 26.09.2020 16:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička