k.ú.: 625744 - Deštná u Jindřichova Hradce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546151 - Deštná NUTS5 CZ0313546151
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 4161988
zahrada 324 204134
travní p. 418 1604514
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 450 3316389
vodní pl. nádrž umělá 3 13956
vodní pl. rybník 10 105603
vodní pl. tok přirozený 25 13249
vodní pl. tok umělý 118 43285
vodní pl. zamokřená pl. 24 19571
zast. pl. zbořeniště 2 330
zast. pl. 496 148269
ostat.pl. dobývací prost. 7 31302
ostat.pl. jiná plocha 214 201183
ostat.pl. manipulační pl. 38 55823
ostat.pl. neplodná půda 88 67593
ostat.pl. ostat.komunikace 215 163178
ostat.pl. pohřeb. 2 4574
ostat.pl. silnice 17 95732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14695
ostat.pl. zeleň 5 4305
Celkem KN 3128 10269703
Par. DKM 1097 602923
Par. KMD 2031 9666780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 476
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 586
spoluvlastník 805

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2015
DKM 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1829 26.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 17:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička