k.ú.: 625710 - Dešná u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585157 - Dešná NUTS5 CZ0724585157
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 62958
zahrada 100 66981
ovoc. sad 13 33155
travní p. 441 818782
lesní poz 214 997545
vodní pl. tok přirozený 3 4253
zast. pl. společný dvůr 2 515
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 103 19754
ostat.pl. jiná plocha 55 21204
ostat.pl. neplodná půda 74 81881
ostat.pl. ostat.komunikace 71 45266
ostat.pl. silnice 2 3489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3856
ostat.pl. zeleň 3 404
Celkem KN 1110 2160138
Par. KMD 1110 2160138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 99
LV 156
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
KM-D 1:2880 02.12.2002 29.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.12.2002 reambulace v roce 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.09.2020 19:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.