k.ú.: 625710 - Dešná u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585157 - Dešná NUTS5 CZ0724585157
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 62958
zahrada 99 67155
ovoc. sad 13 33155
travní p. 439 818777
lesní poz 212 994366
vodní pl. tok přirozený 3 4253
zast. pl. společný dvůr 2 515
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 105 19924
ostat.pl. jiná plocha 49 20796
ostat.pl. neplodná půda 75 85079
ostat.pl. ostat.komunikace 64 45316
ostat.pl. silnice 2 3489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3856
ostat.pl. zeleň 3 404
Celkem KN 1095 2160138
Par. KMD 1095 2160138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 101
LV 159
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
KM-D 1:2880 02.12.2002 29.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.12.2002 reambulace v roce 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:52

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.