k.ú.: 625655 - Milence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 659683
zahrada 108 95090
travní p. 195 1458811
lesní poz 41 641934
vodní pl. nádrž umělá 2 88693
vodní pl. rybník 2 13967
vodní pl. tok přirozený 17 44593
vodní pl. tok umělý 1 1631
zast. pl. společný dvůr 2 680
zast. pl. zbořeniště 7 3456
zast. pl. 157 96616
ostat.pl. dráha 5 35050
ostat.pl. jiná plocha 58 113468
ostat.pl. manipulační pl. 8 10106
ostat.pl. neplodná půda 47 61354
ostat.pl. ostat.komunikace 59 49234
ostat.pl. silnice 8 61124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4983
ostat.pl. zeleň 5 4508
Celkem KN 753 3444981
PK 24 81367
GP 103 1136162
Celkem ZE 127 1217529
Par. KMD 447 542598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 156
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.