k.ú.: 625655 - Milence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 564939
zahrada 129 115094
travní p. 211 1294588
lesní poz 33 660459
vodní pl. nádrž umělá 2 88999
vodní pl. rybník 2 13967
vodní pl. tok přirozený 11 39085
vodní pl. tok umělý 15 15632
zast. pl. zbořeniště 2 1010
zast. pl. 162 97318
ostat.pl. dráha 5 35523
ostat.pl. jiná plocha 59 103995
ostat.pl. manipulační pl. 8 14609
ostat.pl. neplodná půda 34 32158
ostat.pl. ostat.komunikace 77 99851
ostat.pl. silnice 10 62552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4983
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2399
ostat.pl. zeleň 37 209585
Celkem KN 849 3456746
Par. DKM 414 2929206
Par. KMD 435 527540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 155
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.04.2022
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK GS 1:2880 1837 06.04.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.08.2022 05:32

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.