k.ú.: 625493 - Městiště u Děpoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1351
travní p. 67 729723
lesní poz 34 2385658
vodní pl. tok přirozený 9 11600
vodní pl. tok umělý 25 9263
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. zbořeniště 8 5672
zast. pl. 18 7843
ostat.pl. jiná plocha 33 171436
ostat.pl. neplodná půda 56 306973
ostat.pl. ostat.komunikace 22 36783
ostat.pl. silnice 5 11416
Celkem KN 282 3677844
Par. KMD 63 40437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 18
LV 23
spoluvlastník 35

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.07.2019 16:13

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.