k.ú.: 625493 - Městiště u Děpoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1351
travní p. 67 729723
lesní poz 34 2385658
vodní pl. tok přirozený 9 11600
vodní pl. tok umělý 25 9263
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. zbořeniště 8 5672
zast. pl. 18 7843
ostat.pl. jiná plocha 33 171436
ostat.pl. neplodná půda 56 306973
ostat.pl. ostat.komunikace 23 36783
ostat.pl. silnice 5 11416
Celkem KN 283 3677844
Par. KMD 64 40437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 18
LV 23
spoluvlastník 35

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 20:17

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.