k.ú.: 625485 - Divišovice u Děpoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 623605
zahrada 55 22333
travní p. 91 1156393
lesní poz 36 2009240
vodní pl. tok přirozený 11 7749
vodní pl. zamokřená pl. 7 7104
zast. pl. společný dvůr 6 3285
zast. pl. zbořeniště 2 1497
zast. pl. 42 17069
ostat.pl. jiná plocha 49 46046
ostat.pl. manipulační pl. 4 3497
ostat.pl. neplodná půda 51 42615
ostat.pl. ostat.komunikace 33 27551
ostat.pl. silnice 7 25513
ostat.pl. zeleň 4 437
Celkem KN 414 3993934
EN 2 52
PK 17 66790
GP 191 1238307
Celkem ZE 210 1305149
Par. KMD 175 122972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 41
LV 48
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.