k.ú.: 625469 - Datelov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 23823
zahrada 20 31702
ovoc. sad 6 95728
travní p. 31 695910
lesní poz 24 1406140
vodní pl. tok přirozený 2 2330
vodní pl. tok umělý 2 444
vodní pl. zamokřená pl. 3 1406
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 3 2517
zast. pl. 16 7162
ostat.pl. jiná plocha 23 37226
ostat.pl. neplodná půda 19 10734
ostat.pl. ostat.komunikace 37 40435
Celkem KN 189 2355565
PK 206 1299410
GP 2 1056
Celkem ZE 208 1300466
Par. KMD 60 55033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 15
LV 13
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.