k.ú.: 625451 - Vlkov u Rakovníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565181 - Děkov NUTS5 CZ020C565181
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1699280
chmelnice 65 566014
zahrada 52 31959
ovoc. sad 2 5077
travní p. 28 133390
lesní poz 73 1512202
vodní pl. nádrž umělá 4 2870
vodní pl. tok přirozený 5 11746
vodní pl. tok umělý 13 31892
vodní pl. zamokřená pl. 1 826
zast. pl. společný dvůr 7 901
zast. pl. zbořeniště 23 7900
zast. pl. 83 41088
ostat.pl. jiná plocha 92 125806
ostat.pl. manipulační pl. 5 10609
ostat.pl. neplodná půda 96 98565
ostat.pl. ostat.komunikace 62 52381
ostat.pl. silnice 9 46921
Celkem KN 822 4379427
PK 41 236656
GP 234 1767814
Celkem ZE 275 2004470
Par. KMD 822 4379427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 74
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 13
LV 97
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
S-SK GS 1:2880 1841 03.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.08.2022 06:40

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.