k.ú.: 625434 - Děkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565181 - Děkov NUTS5 CZ020C565181
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2989384
chmelnice 10 180893
zahrada 79 58196
ovoc. sad 7 45563
travní p. 50 256059
lesní poz les(ne hospodář) 2 498
lesní poz ostat.komunikace 4 4454
lesní poz 54 523638
vodní pl. nádrž umělá 7 7672
vodní pl. tok přirozený 4 17114
vodní pl. tok umělý 9 16568
vodní pl. zamokřená pl. 3 1586
zast. pl. společný dvůr 5 1046
zast. pl. zbořeniště 40 14839
zast. pl. 119 70247
ostat.pl. jiná plocha 164 300184
ostat.pl. manipulační pl. 1 4074
ostat.pl. neplodná půda 12 10141
ostat.pl. ostat.komunikace 94 111691
ostat.pl. pohřeb. 1 2621
ostat.pl. silnice 14 45403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7700
ostat.pl. zeleň 1 553
Celkem KN 903 4670124
Par. DKM 902 4670065
Par. KMD 1 59
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 115
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 164
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.11.2018 1:1000 14.11.2018 *)
DKM-KPÚ 09.11.2018 1:1000 14.11.2018 *) Komplexní pozemková úprava (extravilán)
DKM 07.12.2010 1:1000 07.12.2010 *) rekonstrukce přídělů formou obnovy operátu
S-SK GS 1:2880 1841 07.12.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 27.09.2020 05:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička