k.ú.: 625361 - Újezd u Chanovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 1474060
zahrada 66 62656
travní p. 167 493512
lesní poz 186 1158638
vodní pl. nádrž umělá 5 5854
vodní pl. rybník 10 168922
vodní pl. tok umělý 40 13016
vodní pl. zamokřená pl. 2 4762
zast. pl. 81 28192
ostat.pl. jiná plocha 19 13981
ostat.pl. manipulační pl. 10 17924
ostat.pl. neplodná půda 157 127682
ostat.pl. ostat.komunikace 61 64149
ostat.pl. silnice 1 13027
ostat.pl. zeleň 8 1925
Celkem KN 1177 3648300
Par. KMD 1177 3648300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 77
LV 128
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.08.2019 07:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.