k.ú.: 625353 - Defurovy Lažany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 1573816
zahrada 63 52528
ovoc. sad 13 61285
travní p. 148 797383
lesní poz 174 848472
vodní pl. rybník 9 55728
vodní pl. tok umělý 5 6156
vodní pl. zamokřená pl. 9 13985
zast. pl. společný dvůr 1 96
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 95 52024
ostat.pl. jiná plocha 76 143433
ostat.pl. manipulační pl. 9 26096
ostat.pl. neplodná půda 304 183974
ostat.pl. ostat.komunikace 54 53693
ostat.pl. silnice 3 45873
ostat.pl. zeleň 2 161
Celkem KN 1171 3914804
Par. KMD 1171 3914804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 90
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 119
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2017
KM-D 1:2000 06.02.2001 09.02.2017
S-SK GS 1:2880 1837 06.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.