k.ú.: 625345 - Černice u Defurových Lažan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 650501
zahrada 34 32125
ovoc. sad 1 3738
travní p. 130 306527
lesní poz 58 125314
vodní pl. rybník 4 238886
vodní pl. tok umělý 31 3595
vodní pl. zamokřená pl. 1 14163
zast. pl. společný dvůr 3 538
zast. pl. zbořeniště 1 66
zast. pl. 33 13475
ostat.pl. jiná plocha 27 23985
ostat.pl. manipulační pl. 3 3161
ostat.pl. neplodná půda 90 81775
ostat.pl. ostat.komunikace 35 30495
ostat.pl. silnice 1 11828
ostat.pl. zeleň 1 119
Celkem KN 602 1540291
Par. KMD 602 1540291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 33
LV 70
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
KM-D 1:2000 28.11.2000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.09.2020 14:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička