k.ú.: 625337 - Dědová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571300 - Dědová NUTS5 CZ0531571300
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 1848831
zahrada 135 75287
travní p. 240 1288676
lesní poz 67 443893
vodní pl. nádrž umělá 2 801
vodní pl. tok umělý 18 6223
vodní pl. zamokřená pl. 1 367
zast. pl. společný dvůr 2 316
zast. pl. zbořeniště 2 427
zast. pl. 110 36786
ostat.pl. foto. elektrárna 2 7527
ostat.pl. jiná plocha 39 69067
ostat.pl. manipulační pl. 15 11154
ostat.pl. neplodná půda 18 6610
ostat.pl. ostat.komunikace 76 89441
ostat.pl. silnice 1 15488
Celkem KN 971 3900894
Par. KMD 971 3900894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 104
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 175
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 17:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.