k.ú.: 625311 - Loubí u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 1174
zahrada 78 55974
travní p. 30 74346
lesní poz 26 106100
vodní pl. nádrž přírodní 1 51
vodní pl. tok přirozený 1 335
vodní pl. tok umělý 1 8101
zast. pl. zbořeniště 6 519
zast. pl. 75 15139
ostat.pl. dráha 1 50
ostat.pl. jiná plocha 28 21501
ostat.pl. manipulační pl. 6 19922
ostat.pl. neplodná půda 36 83636
ostat.pl. ostat.komunikace 28 18727
ostat.pl. silnice 38 69369
Celkem KN 358 474944
Par. DKM 358 474944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 35
č.e. garáž 13
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 70
LV 78
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.02.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.02.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 02:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.