k.ú.: 625302 - Prostřední Žleb - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 61705
zahrada 563 351852
ovoc. sad 1 3516
travní p. 433 549654
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 85 8511566
vodní pl. nádrž přírodní 5 4742
vodní pl. tok přirozený 16 766566
vodní pl. zamokřená pl. 1 1644
zast. pl. společný dvůr 5 167
zast. pl. zbořeniště 45 4252
zast. pl. 593 101230
ostat.pl. dráha 15 164182
ostat.pl. jiná plocha 85 105011
ostat.pl. manipulační pl. 22 49700
ostat.pl. neplodná půda 122 98837
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 394
ostat.pl. ostat.komunikace 193 204733
ostat.pl. silnice 14 32847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 15954
ostat.pl. zeleň 2 1094
Celkem KN 2252 11029671
Par. DKM 2252 11029671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 417
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
rozestav. 5
vod.dílo plav.úč. 17
Celkem BUD 590
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 601
spoluvlastník 785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.07.2004 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.