k.ú.: 625302 - Prostřední Žleb - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 61680
zahrada 565 351991
ovoc. sad 1 3516
travní p. 434 549067
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 85 8511566
vodní pl. nádrž přírodní 5 4742
vodní pl. tok přirozený 16 766566
vodní pl. zamokřená pl. 1 1644
zast. pl. společný dvůr 3 140
zast. pl. zbořeniště 45 4252
zast. pl. 594 101197
ostat.pl. dráha 15 164182
ostat.pl. jiná plocha 89 105260
ostat.pl. manipulační pl. 22 49700
ostat.pl. neplodná půda 123 98837
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 394
ostat.pl. ostat.komunikace 194 205017
ostat.pl. silnice 14 32847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 15954
ostat.pl. zeleň 2 1094
Celkem KN 2260 11029671
Par. DKM 2260 11029671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 415
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
rozestav. 5
vod.dílo plav.úč. 17
Celkem BUD 590
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 599
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.07.2004 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 22:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.