k.ú.: 625272 - Maxičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2512
zahrada 55 43699
ovoc. sad 3 9660
travní p. 45 103686
lesní poz 108 17931048
vodní pl. nádrž umělá 3 19691
vodní pl. rybník 1 6033
vodní pl. tok přirozený 3 5243
zast. pl. zbořeniště 6 1176
zast. pl. 77 32347
ostat.pl. jiná plocha 22 23047
ostat.pl. manipulační pl. 8 2313
ostat.pl. neplodná půda 5 2186
ostat.pl. ostat.komunikace 75 279920
ostat.pl. silnice 5 51218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24093
ostat.pl. zeleň 3 3535
Celkem KN 428 18541407
Par. DKM 428 18541407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 77
LV 72
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.04.2001 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 00:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.