k.ú.: 625248 - Bělá u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1233
zahrada 578 337332
ovoc. sad 1 3154
travní p. 326 339147
lesní poz 80 4665408
vodní pl. tok přirozený 26 5687
vodní pl. tok umělý 3 133
zast. pl. zbořeniště 44 7931
zast. pl. 556 96043
ostat.pl. jiná plocha 82 28781
ostat.pl. manipulační pl. 9 8079
ostat.pl. neplodná půda 56 24149
ostat.pl. ostat.komunikace 90 102136
ostat.pl. silnice 2 9580
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7278
ostat.pl. zeleň 4 1661
Celkem KN 1861 5637732
Par. DKM 1861 5637732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 320
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 5
Celkem BUD 554
byt.z. byt 18
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
Celkem JED 23
LV 567
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.12.2004 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 12:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.