k.ú.: 625221 - Horní Oldřichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 75832
zahrada 359 217630
travní p. 214 324382
lesní poz 38 360025
vodní pl. tok přirozený 24 27490
vodní pl. tok umělý 1 95
zast. pl. společný dvůr 3 2935
zast. pl. zbořeniště 44 7087
zast. pl. 491 145738
ostat.pl. dráha 1 59567
ostat.pl. jiná plocha 79 30930
ostat.pl. manipulační pl. 43 54431
ostat.pl. neplodná půda 29 19109
ostat.pl. ostat.komunikace 112 69489
ostat.pl. silnice 3 19314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13980
ostat.pl. zeleň 1 161
Celkem KN 1480 1428195
Par. DKM 1480 1428195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 16
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 263
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 22
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 39
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 8
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 482
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 510
spoluvlastník 724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.11.2004 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.