k.ú.: 625141 - Podmokly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1174
orná půda 112 228881
zahrada 1794 1046891
ovoc. sad 3 16165
travní p. 429 593756
lesní poz les(ne hospodář) 1 18320
lesní poz 58 1029477
vodní pl. nádrž umělá 1 7387
vodní pl. tok přirozený 22 397536
vodní pl. tok umělý 5 443
zast. pl. společný dvůr 45 28983
zast. pl. zbořeniště 115 38330
zast. pl. 3631 1021137
ostat.pl. dráha 20 467789
ostat.pl. jiná plocha 521 362735
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 51088
ostat.pl. manipulační pl. 276 463133
ostat.pl. neplodná půda 141 136795
ostat.pl. ostat.komunikace 571 570338
ostat.pl. pohřeb. 1 27274
ostat.pl. silnice 68 123244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 86402
ostat.pl. zeleň 125 160650
Celkem KN 7967 6877928
Par. DKM 7967 6877928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 25
č.p. bydlení 1112
č.p. byt.dům 238
č.p. doprava 12
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 63
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 362
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 667
č.e. jiná st. 26
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 128
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 2
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 61
bez čp/če garáž 354
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 90
bez čp/če tech.vyb 105
bez čp/če výroba 39
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 17
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 26
Celkem BUD 3601
byt.z. byt 2810
byt.z. dílna 30
byt.z. garáž 60
byt.z. j.nebyt 136
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 67
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 3118
LV 5556
spoluvlastník 9575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999
THM-V 1:1000 01.04.1961 13.12.1999 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.05.2019 19:40

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.