k.ú.: 625141 - Podmokly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1174
orná půda 113 228946
zahrada 1798 1046764
ovoc. sad 3 16165
travní p. 431 593006
lesní poz les(ne hospodář) 1 18320
lesní poz 58 1029477
vodní pl. nádrž umělá 1 7387
vodní pl. tok přirozený 22 397536
vodní pl. tok umělý 5 443
zast. pl. společný dvůr 45 28983
zast. pl. zbořeniště 111 38190
zast. pl. 3638 1012053
ostat.pl. dráha 20 468049
ostat.pl. jiná plocha 537 373400
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50841
ostat.pl. manipulační pl. 277 462566
ostat.pl. neplodná půda 141 136795
ostat.pl. ostat.komunikace 573 570265
ostat.pl. pohřeb. 1 27274
ostat.pl. silnice 68 123244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 86402
ostat.pl. zeleň 126 160650
Celkem KN 7997 6877930
Par. DKM 7997 6877930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 26
č.p. bydlení 1086
č.p. byt.dům 250
č.p. doprava 12
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 59
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 377
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 675
č.e. jiná st. 29
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 125
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 2
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 61
bez čp/če garáž 352
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 86
bez čp/če tech.vyb 105
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 17
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 26
Celkem BUD 3606
byt.z. byt 2809
byt.z. dílna 30
byt.z. garáž 60
byt.z. j.nebyt 139
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 104
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 3160
LV 5601
spoluvlastník 9715

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999
THM-V 1:1000 01.04.1961 13.12.1999 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 12:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.