k.ú.: 625035 - Děčín-Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 317526
zahrada 693 384429
travní p. 108 214542
lesní poz 18 1121702
vodní pl. nádrž umělá 1 199
vodní pl. tok přirozený 9 141033
vodní pl. tok umělý 1 59
zast. pl. společný dvůr 8 3586
zast. pl. zbořeniště 35 8950
zast. pl. 1046 196674
ostat.pl. dráha 5 84654
ostat.pl. jiná plocha 82 50863
ostat.pl. manipulační pl. 70 133640
ostat.pl. neplodná půda 49 76164
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 326
ostat.pl. ostat.komunikace 191 163348
ostat.pl. silnice 4 16149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6693
ostat.pl. zeleň 41 53362
Celkem KN 2401 2973899
Par. DKM 2401 2973899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 56
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 51
č.p. tech.vyb 6
č.p. výroba 1
č.e. garáž 397
č.e. jiná st. 102
č.e. rod.rekr 86
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1043
byt.z. byt 1476
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 99
obč.z. garáž 4
Celkem JED 1585
LV 2311
spoluvlastník 4183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999
ZMVM 1:1000 01.11.1981 13.12.1999 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 13.12.1999 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 02.06.2020 16:52

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.