k.ú.: 624926 - Děčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 138344
zahrada 882 509368
ovoc. sad 4 122256
travní p. 61 78184
lesní poz 37 776101
vodní pl. nádrž přírodní 7 4249
vodní pl. rybník 2 19575
vodní pl. tok přirozený 27 297672
vodní pl. tok umělý 5 659
zast. pl. společný dvůr 26 25745
zast. pl. zbořeniště 94 17912
zast. pl. 2664 575617
ostat.pl. dráha 29 362659
ostat.pl. jiná plocha 299 321710
ostat.pl. manipulační pl. 222 314799
ostat.pl. neplodná půda 86 104720
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 7342
ostat.pl. ostat.komunikace 368 416457
ostat.pl. pohřeb. 2 37063
ostat.pl. silnice 33 109226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 58988
ostat.pl. zeleň 235 303688
Celkem KN 5126 4602334
Par. DKM 5126 4602334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 531
č.p. byt.dům 261
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 70
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.e. garáž 830
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 45
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 344
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 9
vod.dílo hráz pod 13
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 5
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 2605
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 3592
byt.z. dílna 25
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 70
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 93
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 19
obč.z. sk.bneb 33
Celkem JED 3873
LV 5549
spoluvlastník 10548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1999
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.10.1999 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 02.06.2020 20:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.