k.ú.: 624926 - Děčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 138344
zahrada 882 509368
ovoc. sad 4 122256
travní p. 60 78185
lesní poz 37 776101
vodní pl. nádrž přírodní 7 4249
vodní pl. rybník 2 19575
vodní pl. tok přirozený 27 297675
vodní pl. tok umělý 5 659
zast. pl. společný dvůr 26 25745
zast. pl. zbořeniště 94 17912
zast. pl. 2666 575628
ostat.pl. dráha 29 362659
ostat.pl. jiná plocha 295 319851
ostat.pl. manipulační pl. 222 314799
ostat.pl. neplodná půda 86 104720
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 7342
ostat.pl. ostat.komunikace 366 416449
ostat.pl. pohřeb. 2 37063
ostat.pl. silnice 32 109227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 58988
ostat.pl. zeleň 234 305539
Celkem KN 5119 4602334
Par. DKM 5119 4602334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 558
č.p. byt.dům 249
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 72
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 105
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.e. garáž 830
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 45
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 345
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 9
vod.dílo hráz pod 15
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 2605
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 3592
byt.z. dílna 25
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 70
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 76
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 3818
LV 5523
spoluvlastník 10433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1999
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.10.1999 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.07.2019 16:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.