k.ú.: 624811 - Davle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539163 - Davle NUTS5 CZ020A539163
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 473 2323113
zahrada 643 428913
ovoc. sad 6 23896
travní p. 115 281331
lesní poz les s budovou 44 2117
lesní poz 114 2442439
vodní pl. nádrž umělá 1 324
vodní pl. tok přirozený 22 512782
vodní pl. tok umělý 2 931
vodní pl. zamokřená pl. 3 2296
zast. pl. zbořeniště 4 686
zast. pl. 904 144526
ostat.pl. dráha 14 25210
ostat.pl. jiná plocha 213 164270
ostat.pl. manipulační pl. 79 76396
ostat.pl. neplodná půda 81 66414
ostat.pl. ostat.komunikace 228 155900
ostat.pl. pohřeb. 3 4883
ostat.pl. silnice 16 91388
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 45946
ostat.pl. zeleň 11 5133
Celkem KN 3019 6798894
Par. KMD 3019 6798894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 190
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 272
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 56
č.e. rod.rekr 179
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 923
byt.z. byt 52
obč.z. byt 4
Celkem JED 56
LV 1070
spoluvlastník 1651

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 18.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.