k.ú.: 624772 - Dasnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560332 - Dasnice NUTS5 CZ0413560332
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1136851
zahrada 97 60708
ovoc. sad 1 32400
travní p. 83 837728
lesní poz les(ne hospodář) 43 1168378
lesní poz 10 59252
vodní pl. tok přirozený 11 144344
vodní pl. zamokřená pl. 3 9171
zast. pl. 156 40179
ostat.pl. dráha 4 149945
ostat.pl. jiná plocha 153 106186
ostat.pl. manipulační pl. 22 69887
ostat.pl. neplodná půda 38 96948
ostat.pl. ostat.komunikace 72 87928
ostat.pl. silnice 10 27258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 7898
ostat.pl. zeleň 4 1555
Celkem KN 765 4036616
Par. DKM 765 4036616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 84
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 156
LV 165
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.03.2009
FÚO 1:2000 01.01.1972 17.03.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 00:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.