k.ú.: 624730 - Daňkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595462 - Daňkovice NUTS5 CZ0635595462
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 761524
zahrada 92 30437
travní p. 333 811478
lesní poz 126 1002521
vodní pl. nádrž přírodní 2 4991
vodní pl. nádrž umělá 11 8579
vodní pl. rybník 3 8664
vodní pl. zamokřená pl. 1 42
zast. pl. zbořeniště 11 1346
zast. pl. 136 44237
ostat.pl. jiná plocha 49 26717
ostat.pl. manipulační pl. 28 29582
ostat.pl. neplodná půda 66 19235
ostat.pl. ostat.komunikace 110 74438
ostat.pl. pohřeb. 1 781
ostat.pl. silnice 22 42828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8507
ostat.pl. zeleň 18 142558
Celkem KN 1087 3018465
Par. KMD 1087 3018465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 59
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 128
LV 126
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 25.05.2019 07:38

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.