k.ú.: 624713 - Damnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 3902376
zahrada 140 63723
travní p. 246 1112939
lesní poz les s budovou 2 60
lesní poz 166 3938071
vodní pl. nádrž umělá 7 8875
vodní pl. rybník 3 11686
vodní pl. tok umělý 17 23573
vodní pl. zamokřená pl. 1 2168
zast. pl. zbořeniště 4 2204
zast. pl. 170 57292
ostat.pl. dráha 6 119707
ostat.pl. jiná plocha 70 59796
ostat.pl. manipulační pl. 11 33114
ostat.pl. neplodná půda 19 44641
ostat.pl. ostat.komunikace 151 226873
ostat.pl. pohřeb. 2 3326
ostat.pl. silnice 1 937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 3974
ostat.pl. zeleň 2 1263
Celkem KN 1142 9616598
Par. DKM 347 5254504
Par. KMD 795 4362094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 164
LV 179
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2015
KMD 1:1000 14.10.2014 15.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 15.09.2014 Pozemky neřešené podle §2 zk. 139/2002 Sb. - intravilán
S-SK GS 1:2880 1838 14.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 20.09.2020 22:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.