k.ú.: 624683 - Damníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580074 - Damníkov NUTS5 CZ0534580074
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 6408630
zahrada 371 373625
travní p. 398 1994179
lesní poz 189 2737321
vodní pl. nádrž umělá 2 1831
vodní pl. tok přirozený 41 57457
vodní pl. tok umělý 4 6999
vodní pl. zamokřená pl. 2 1883
zast. pl. zbořeniště 12 3627
zast. pl. 291 99980
ostat.pl. dráha 12 142271
ostat.pl. jiná plocha 89 80881
ostat.pl. manipulační pl. 100 72265
ostat.pl. neplodná půda 40 129972
ostat.pl. ostat.komunikace 318 273349
ostat.pl. pohřeb. 2 4068
ostat.pl. silnice 22 174504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11763
ostat.pl. zeleň 48 144570
Celkem KN 2129 12719175
EN 8 13401
PK 16 8858
GP 64 216354
Celkem ZE 88 238613
Par. DKM 523 8812165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 138
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 255
byt.z. byt 32
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 38
LV 389
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.09.2013 1:1000 27.09.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 16:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.