k.ú.: 624641 - Daměnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530212 - Načeradec NUTS5 CZ0201530212
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 780 3070886
zahrada 99 88421
travní p. 363 608750
lesní poz 248 1298546
vodní pl. nádrž přírodní 6 4981
vodní pl. tok přirozený 12 1194
vodní pl. tok umělý 16 2802
zast. pl. společný dvůr 3 245
zast. pl. zbořeniště 3 944
zast. pl. 99 48978
ostat.pl. jiná plocha 49 25275
ostat.pl. manipulační pl. 3 36399
ostat.pl. neplodná půda 8 7979
ostat.pl. ostat.komunikace 62 100813
ostat.pl. silnice 38 43645
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6697
ostat.pl. zeleň 3 1549
Celkem KN 1794 5348104
Par. KMD 1794 5348104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 97
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 180
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 07.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.