k.ú.: 624501 - Druhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540099 - Daleké Dušníky NUTS5 CZ020B540099
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 1641902
zahrada 78 53408
travní p. 106 172065
lesní poz 11 199044
vodní pl. nádrž umělá 1 773
vodní pl. tok přirozený 30 8283
vodní pl. tok umělý 15 3049
vodní pl. zamokřená pl. 1 1882
zast. pl. zbořeniště 2 657
zast. pl. 98 35613
ostat.pl. jiná plocha 21 7640
ostat.pl. manipulační pl. 27 16597
ostat.pl. mez, stráň 1 143
ostat.pl. neplodná půda 43 28045
ostat.pl. ostat.komunikace 50 38213
ostat.pl. silnice 13 31510
Celkem KN 860 2238824
Par. KMD 860 2238824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 94
LV 193
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 04:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.