k.ú.: 624501 - Druhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540099 - Daleké Dušníky NUTS5 CZ020B540099
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 1644391
zahrada mez, stráň 1 385
zahrada 79 54112
travní p. 106 171473
lesní poz 11 199044
vodní pl. nádrž umělá 1 773
vodní pl. tok přirozený 30 8283
vodní pl. tok umělý 15 3049
vodní pl. zamokřená pl. 1 1882
zast. pl. zbořeniště 2 657
zast. pl. 98 35654
ostat.pl. jiná plocha 23 7854
ostat.pl. manipulační pl. 27 16597
ostat.pl. mez, stráň 1 143
ostat.pl. neplodná půda 43 28045
ostat.pl. ostat.komunikace 43 35467
ostat.pl. silnice 12 31503
Celkem KN 855 2239312
Par. KMD 855 2239312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 94
LV 193
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička