k.ú.: 624501 - Druhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540099 - Daleké Dušníky NUTS5 CZ020B540099
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 1645226
zahrada 59 37234
travní p. 123 177920
lesní poz 11 199044
vodní pl. nádrž umělá 1 773
vodní pl. tok přirozený 30 8118
vodní pl. tok umělý 16 3049
vodní pl. zamokřená pl. 1 1882
zast. pl. společný dvůr 2 1114
zast. pl. zbořeniště 8 1561
zast. pl. 100 36544
ostat.pl. jiná plocha 19 6664
ostat.pl. manipulační pl. 32 14925
ostat.pl. neplodná půda 52 33726
ostat.pl. ostat.komunikace 51 38131
ostat.pl. silnice 14 32498
ostat.pl. zeleň 2 50
Celkem KN 943 2238459
Par. KMD 943 2238459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 96
LV 188
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.07.2019 21:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.